Στις σελίδες «Τεχνικά» θα φιλοξενούνται θέματα που αφορούν χαρακτηριστικά σκαφών, κινητήρων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οργάνων αλλά και απόψεις που θα αφορούν την συμπεριφορά αυτών. Επίσης θα φιλοξενούνται έξυπνες λύσεις και ιδέες φυσικά δοκιμασμένες από τους υπογράφοντες σε μια προσπάθεια τόσο τα μέλη όσο και οι αναγνώστες της ιστοσελίδας αυτής να είναι πλήρως ενημερωμένοι με τα επιτεύγματα της τεχνολογίας.