Για να γίνω μέλος του Ο.Φ.Σ.Ε. πρέπει

Α) Να έχω συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου. Β) Να είμαι κάτοχος φουσκωτού σκάφους, και εφοδιασμένος με όλες τις προβλεπόμενες άδειες χειρισμού και πλεύσης του σκάφους μου. Γ) Να μην έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για ατιμωτικό αδίκημα. Δ) Να Δηλώσω ότι δέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού. Ε) Να συμπληρώσω την προβλεπόμενη αίτηση καταβάλλοντας 50 Ευρώ και να προσκομίσω φωτοτυπία του Διπλώματος Χειριστού Ταχυπλόου και της Άδειας Εκτέλεσης Απεριορίστων Πλόων του σκάφους. Την αίτηση θα πρέπει να την υπογράφουν δύο παλαιά μέλη του Ομίλου. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν θα πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά το εντευκτήριο του Ομίλου πριν η αίτηση γίνει αποδεκτή. Η αποδοχή της αίτησης παραμένει στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών το τέλος εγγραφής ορίσθηκε σε 50 Ευρώ εφ άπαξ η δε συνδρομή μέλους σε 100 Ευρώ ετησίως.