1) ΤΑΧΥΠΛΟΟ, 2) ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ,3) ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 4) ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 5) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ V.H.F, 6) ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ, 7) ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ, 8) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ, 9) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ, 10) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΣ, 11) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ 1) ΤΑΧΥΠΛΟΟ ή ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΦΟΣ Κάθε μηχανοκίνητο σκάφος αναψυχής το οποίο είναι ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθώνεται ή χρησιμοποιείται από εκμισθωτή και:

 • ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής του φέρει εξωλέμβια μηχανή συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ ή έσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινοκίνητη μεγίστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή εσωλέμβια πετρελαιομηχανή πάνω από 70 ΗΡ.
 • Είναι πνευστού τύπου (ΦΟΥΣΚΩΤΟ) στο σύνολό του ή μέρος αυτού ή ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής του είναι διπλής ή πολλαπλής γάστρας ή γάστρας τύπου V και φέρει εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ ή έσω/εξωλέμβια ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή εσωλέμβια πετρελαιομηχανή πάνω από 50 ΗΡ ή ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής του φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ και έχει σύστημα πρόωσης με υδραυλική αντίδραση (water jet) .

Ταχύπλοο επίσης θεωρείται το θαλάσσιο μοτοποδήλατο και το HOVER CRAFT.  2) ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (κατόπιν εξετάσεων)       1. Φωτοτυπία Δελτίου ταυτότητας       2. Πιστοποιητικό ιατρού ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας ικανότητας αυτοκινήτου (όλες τις σελίδες)       3. Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζει κολύμβηση, είναι κάτοικος της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής αρχής, δεν έχει υποβάλει σε άλλη Λιμενική Αρχή δικαιολογητικά για έκδοση άδειας και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στη αίτηση είναι αληθής και μοναδικός.        4. Τρεις φωτογραφίες.        5. Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3,00 ΕΥΡΩ        6. Φάκελο διαφανή γωνία.        7. Για το έντυπο διπλώματος 44,02 ΕΥΡΩ  3) ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ Αίτηση στο πλησιέστερο λιμεναρχείο του τόπου διαμονής με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 1. Τίτλο κυριότητας λέμβου (τιμολόγιο).
 2. Τίτλο κυριότητας μηχανής (τιμολόγιο).
 3. Μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη (επίσημος κατάλογος κατασκευαστή ή βεβαίωση).
 4. Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή  διπλωματούχου, πτυχιούχου μηχανικού).
 5. Πιστοποιητικό CE – Δήλωση πιστότητας – Δήλωση συμμόρφωσης.
 6. Φωτογραφία σκάφους.
 7. Δυο  φωτογραφίες ιδιοκτήτη.
 8. Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3 ΕΥΡΩ
 9. Ε.Δ.N.1599/86
 10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ούτε το σκάφος, ούτε η μηχανή είναι καταχωρημένα σε ΒΕΜΣ άλλης Λιμενικής Αρχής και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός.

Αμέσως με την εγγραφή του σκάφους, εκδίδεται η άδεια εκτέλεσης πλόων για την έκδοση της οποίας χρειάζεται

 1. Υπεύθυνη δήλωση για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναφέρονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων, είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους, επίσης ότι ο αναγραφόμενος στην αίτηση ΑΦΜ είναι αληθινός και μοναδικός ενώ αναγράφεται και η ΔΟΥ που ανήκει.
 2. Φωτογραφία ιδιοκτήτη.
 3. Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών (3) ΕΥΡΩ.
 4. Τετραπλότυπο υπέρ Λ.Α είκοσι ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών(20,54)

Η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων(πράσινο βιβλιαράκι) για τα Ερασιτεχνικά σκάφη ισχύει για οκτώ χρόνια από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών. Θα πρέπει λοιπόν κάθε οκτώ χρόνια και πριν τη λήξη της να ανανεώνεται. Χρειάζεται παράβολο αξίας 50,00 ευρώ από την εφορία, τύπου Κ.Α.Ε 3435, και στο Λιμεναρχείο 23,00 ευρώ.   Όταν πρόκειται για σκάφος που έχει κατασκευασθεί από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του, εκτός των προαναφερθέντων δικαιολογητικών και αντί του τιμολογίου αγοράς του σκάφους χρειάζεται :

 1. Ένορκη βεβαίωση του ιδιοκτήτη σε Ειρηνοδικείο ή Συμβολαιογράφο θεωρημένη από την ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, στην οποία δηλώνεται η ιδιοκατασκευή του σκάφους, το υλικό κατασκευής του, το έτος και ο τόπος ναυπήγησής του, οι διαστάσεις του και τα λοιπά χαρακτηριστικά στοιχεία. Η ένορκη βεβαίωση συνοδεύεται από τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς των υλικών που απαιτήθηκαν για την κατασκευή του.
 2. Βεβαίωση κατασκευαστή (νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού.

Αμέσως με την εγγραφή του σκάφους, εκδίδεται η άδεια εκτέλεσης πλόων για την έκδοση της οποίας χρειάζεται

 1. Υπεύθυνη δήλωση για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναφέρονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους. Επίσης ότι ο αναγραφόμενος στην αίτηση ΑΦΜ είναι αληθινός και μοναδικός καθώς αναγράφεται και η ΔΟΥ που ανήκει.
 2. Φωτογραφία ιδιοκτήτη.
 3. Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών 3 ΕΥΡΩ).
 4. Τετραπλότυπο υπέρ Λ.Α είκοσι Ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών(20,54).

Η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων(πράσινο βιβλιαράκι) για τα Ερασιτεχνικά σκάφη ισχύει για οκτώ (8) χρόνια από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών. Θα πρέπει λοιπόν κάθε οκτώ (8) χρόνια και πριν την λήξη της να ανανεώνεται. Χρειάζεται παράβολο αξίας 50,00 ευρώ από την εφορία, τύπου Κ.Α.Ε 3435, και στο λιμεναρχείο 23,00 ευρώ Για εγγραφή μικρού σκάφους και μηχανής τα οποία προέρχονται από χώρα ΕΝΤΟΣ  Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 1. Τιμολόγια σκάφους και μηχανής (invoice) ή ιδιωτικό συμφωνητικό βεβαίας χρονολογίας με γνήσια υπογραφών αρχής του κράτους και χαρτοσημασμένο από τη ΔΟΥ του κράτους μεταφρασμένα στα Ελληνικά.
 2. Εφόσον στα τιμολόγια δεν αναγράφονται πλήρη στοιχεία ταυτότητας και ΑΦΜ αγοραστή και πωλητή, χρειάζεται ενυπόγραφη βεβαίωση εις διπλούν, του πωλητή με τα ανωτέρω στοιχεία. Η μια εκ των δυο βεβαιώσεων αποστέλλεται στην ΔΟΥ του αγοραστή.
 3. Φωτοαντίγραφο της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ, η οποία αναφέρεται στην συγκεκριμένη απόκτηση (αγορά) θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ περί απαλλαγής του ή μη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 4. Εάν το σκάφος έχει εισαχθεί μετά τη 16/06/1998 πρέπει να προσκομιστούν και πιστοποιητικό CE – Δήλωση πιστότητας – Δήλωση Συμμόρφωσης.
 5. Βεβαίωση κατασκευαστή (νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού.
 6. Μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη (επίσημος κατάλογος κατασκευαστή ή βεβαίωση).
 7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ούτε το σκάφος, ούτε η μηχανή είναι καταχωρημένα σε ΒΕΜΣ άλλης Λιμενικής Αρχής και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός.
 8. Φωτογραφία σκάφους.
 9. Δυο  φωτογραφίες ιδιοκτήτη.
 10. Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3 EΥΡΩ.
 11. Εάν το σκάφος και η μηχανή που αγοράζονται από χώρα της ΕΕ είναι ήδη εγγεγραμμένο σε λεμβολόγια ή ΒΕΜΣ του κράτους θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό κυριότητας του σκάφους και της μηχανής ή άλλο επίσημο έγγραφο της χώρας εγγραφής του σκάφους που αποδεικνύει τα στοιχεία σκάφους και μηχανής και την ιδιοκτησία.

Αμέσως με την εγγραφή του σκάφους, εκδίδεται η άδεια εκτέλεσης πλόων για την έκδοση της οποίας χρειάζεται

 1. Υπεύθυνη δήλωση για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναφέρονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων, είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους. Επίσης ότι ο αναγραφόμενος στην αίτηση ΑΦΜ είναι αληθινός και μοναδικός ενώ αναγράφεται και η ΔΟΥ που ανήκει.
 2. Φωτογραφία ιδιοκτήτη.
 3. Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών 3 ΕΥΡΩ).
 4. Τετραπλότυπο υπέρ Λ.Α είκοσι Ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών(20,54).

Η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων(πράσινο βιβλιαράκι) για τα Ερασιτεχνικά σκάφη ισχύει για οκτώ (8) χρόνια από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών. Θα πρέπει λοιπόν κάθε οκτώ (8) χρόνια και πριν την λήξη της να ανανεώνεται. Χρειάζεται……..(ως ανωτέρω). Για εγγραφή μικρού σκάφους και μηχανής τα οποία προέρχονται από χώρα ΕΚΤΟΣ Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 1. Διασάφηση εισαγωγής πρωτότυπη και θεωρημένη.Εάν το σκάφος έχει εισαχθεί μετά την 16/06/1998 πρέπει να προσκομιστούν και Πιστοποιητικό CE – Δήλωση πιστότητας – Δήλωση συμμόρφωσης,
 2. Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου, πτυχιούχου μηχανικού)
 3. Μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη (επίσημος κατάλογος κατασκευαστή ή βεβαίωση)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ούτε το σκάφος, ούτε η μηχανή είναι καταχωρημένα σε ΒΕΜΣ άλλης Λιμενικής Αρχής και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός.
 5. Φωτογραφία σκάφους
 6. Δυο  φωτογραφίες ιδιοκτήτη
 7. Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3 EURO

Αμέσως με την εγγραφή του σκάφους, εκδίδεται η άδεια εκτέλεσης πλόων για την έκδοση της οποίας χρειάζεται

 1. Υπεύθυνη δήλωση για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναφέρονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους. επίσης ότι ο αναγραφόμενος στην αίτηση ΑΦΜ είναι αληθινός και μοναδικός καθως αναγράφεται και η ΔΟΥ που ανήκει.
 2. Φωτογραφία ιδιοκτήτη
 3. Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών 3 ΕΥΡΩ)
 4. Τετραπλότυπο υπέρ Λ.Α είκοσι Ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών(20,54)

Η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων(πράσινο βιβλιαράκι) για τα Ερασιτεχνικά σκάφη ισχύει για οκτώ (8) χρόνια από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών. Θα πρέπει λοιπόν κάθε οκτώ (8) χρόνια και πριν την λήξη της να ανανεώνεται. Χρειάζεται…(ως ανωτέρω). 4) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ  Κάθε ταχύπλοο σκάφος υποχρεούται να ασφαλίζεται για τα κάτωθι:

 • Αστική ευθύνη για θανάτο και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, ναυάγιο, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε 293.470,29 ΕΥΡΩ.
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο, η άλλη αιτία.Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε 146.735,14 ΕΥΡΩ
 • Πρόκληση Θαλάσσιας ρύπανσης.Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε 88.041,09 ΕΥΡΩ

  5) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ VHF  Εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να έχει VHF θα πρέπει να κάνει τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Σύμβαση με εκκαθαρίστρια εταιρία ( π.χ ΟΤΕ βρίσκεται στην οδό Αιγάλεω 8 ΤΚ 185 45 στον Πειραιά Τηλ :210 4071144  Φαξ: 210 4071109 ).Θα πρέπει να έχει :
 1. Τιμολόγιο αγοράς VHF όπου θα αναγράφεται ο αριθμός σειράς της συσκευής.
 2. Το βιβλίο πλόων του σκάφους.
 3. Πρόσφατο λογαριασμό του ΟΤΕ.
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότηταςΤο κόστος σύνδεσης είναι 19 Ευρώ καθώς και η ετήσια συνδρομή. Υπάρχουν δυο λογαριασμοί τραπέζης για να εξοφλούνται η συνδρομές στην αρχή κάθε χρόνου οι οποίοι είναι

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Α.Ε OTESAT – MARITEL ALFA BANK  126-00-2320-001916 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  671-47000235       1. Αίτηση στο Λιμεναρχείο που βρίσκεται ο φάκελος του σκάφους προσκομίζοντας: το τιμολόγιο αγοράς του VHF με πλήρη στοιχεία της συσκευής και προσκομίζοντας αντίγραφο της σύμβασης με την εκκαθαρίστρια εταιρία. Υπάρχει η άποψη ότι δεν χρειάζεται εκκαθαρίστρια εταιρία πλέον.        2. Γίνεται σήμα από την Υπηρεσία στην ΥΕΝ/ΔΠΝΑ 4 ΚΑΙ ΥΕΝ/ΚΕΕΠ για χορήγηση Διεθνούς Διακριτικού Σήματος Δ.Δ.Σ.          3.   Μετά την χορήγηση και εγγραφή του Δ.Δ.Σ. στην μερίδα Λεμβολογίου ή ΒΕΜΣ γίνεται σήμα στις ίδιες Υπηρεσίες για την επαλήθευση των  στοιχείων σκάφους και ιδιοκτήτη.

6)  ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ  Βάσει του νόμου 4256/ 14-04-2014, άρθρο 14 παρ. 2, καταργούνται οι άδειες αλιείας.

7) ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Βάσει του νόμου4256/ 14-04-2014, άρθρο 14 παρ. 2, καταργούνται οι άδειες αλιείας.

 8) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ  Αν ο ιδιοκτήτης θέλει να μεταβιβάσει το ήδη λεμβολογημένο σκάφος σε άλλο ιδιοκτήτη τότε χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση από τον αγοραστή εις διπλούν.
 2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ αγοραστή και πωλητή, με θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών και θεωρημένο από την ΔΟΥ ως προς την χαρτοσήμανσή του.
 3. Εφόσον το σκάφος είναι μεγαλύτερο από 5 μέτρα χρειάζεται βεβαίωση ή πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του πωλητή εις διπλούν, ότι το δήλωνε στην φορολογική του δήλωση.
 4. Τρεις φωτογραφίες αγοραστή.
 5. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων.
 6. Υπεύθυνη δήλωση από τον αγοραστή για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναφέρονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων, είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός καθως αναγράφεται και η ΔΟΥ που ανήκει.
 7. Εφόσον αλλάζει η ιδιοκτησία κατά 100% αντικαθιστούμε την άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους με σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ 3 ΕΥΡΩ και εάν το σκάφος δεν ήταν εφοδιασμένο με άδεια εκτέλεσης πλόων, απαιτείται Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου, πτυχιούχου μηχανικού)
 8. Σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένη υποθήκη χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας .

Αν ο αγοραστης ή ο πωλητής είναι εταιρία  Καταστατικό εταιρίας

 1. Βεβαίωση σύστασης (για Α.Ε από Νομαρχία για υπόλοιπες από Πρωτοδικείο)
 2. Για τις Α.Ε υποβάλλεται πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ για το ποιος δεσμεύει την Εταιρία και για ΕΠΕ πρακτικό εταίρων που θα αναφέρει δεσμευτεί.
 3. Υπεύθυνοι δήλωση του δεσμευτή που αναφέρει στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, διεύθυνση κατοικίας, καθενός εταίρου ης εταιρίας του διαχειριστή και για ΑΕ
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου ΔΣ καθως και διευθυντών και εντεταλμένων συμβούλων για ανώτερα στοιχεία.

Μεταβίβαση σκάφους, λόγω  θανάτου του ιδιοκτήτη, ΜΕ διαθήκη.

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 2. Αντίγραφο Διαθήκης επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο.
 3. Δικαστική απόφαση (κληρονομητήριο).
 4. Εφόσον το σκάφος είναι μηχανοκίνητο ή κωπήλατο πάνω από 5 μέτρα χρειάζεται βεβαίωση ΔΟΥ οτι ο θανόν είχε δηλώσει την λέμβο στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ν.3223/55 και Ν.2238/94) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα)
 5. Πιστοποιητικό από την αρμοδία εφορία περί απαλλαγής ή μη από τον φόρο κληρονομιάς.
 6. Πιστοποιητικό εκκαθαρίστριας εταιρίας εάν διαθέτει Δ.Δ.Σ
 7. Τρεις 3 φωτογραφίες ανά κληρονόμο.
 8. Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3 ΕΥΡΩ.
 9. Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ 3 ΕΥΡΟ για την αντικατάσταση της άδειας πλόων.
 10.  Σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένη υποθήκη χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας.
 11. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων.
 12. Υπεύθυνη Δήλωση, για τα σωστικά για το ΑΦΜ και την ΔΟΥ που ανήκει
 13. Εφόσον αλλάζει η ιδιοκτησία κατά 100% αντικαθιστούμε την άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους με σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών ΕΥΡΩ και εάν το σκάφος δεν ήταν εφοδιασμένο με άδεια εκτέλεσης πλόων, απαιτείται Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου, πτυχιούχου μηχανικού)

 Μεταβίβαση σκάφους, λόγω θανάτου ιδιοκτήτη, ΧΩΡΙΣ διαθήκη.

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 2. Βεβαίωση Πρωτοδικείου περί μή δημοσίευσης διαθήκης.
 3.  Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών.(ΚΕΠ)
 4. Εφόσον το σκάφος είναι μηχανοκίνητο ή κωπήλατο πάνω από 5 μέτρα χρειάζεται βεβαίωση ΔΟΥ οτι ο θανόν είχε δηλώσει την λέμβο στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ν.3223/55 και Ν.2238/94) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 5. Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας (συμβολαιογραφικό έγγραφο, θεωρημένο από αρμόδια ΔΟΥ)
 6. Πιστοποιητικό από την αρμόδια εφορία περί απαλλαγής ή μη από τον φόρο κληρονομιάς.
 7. Πιστοποιητικό εκκαθαρίστριας εταιρίας σε περίπτωση που διαθέτει ΔΔΣ
 8. Τρεις φωτογραφίες
 9. Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3 ΕΥΡΩ
 10. Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών ΕΥΡΩ για ην αντικατάσταση της άδειας πλόων
 11. Σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένη υποθήκη χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας.
 12. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων.
 13. Υπεύθυνη Δήλωση, για τα σωστικά για το ΑΦΜ και την ΔΟΥ που ανήκει.
 14. Εφόσον αλλάζει η ιδιοκτησία κατά 100% αντικαθιστούμε την άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους με σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών ΕΥΡΩ και εάν το σκάφος δεν ήταν εφοδιασμένο με άδεια εκτέλεσης πλόων, απαιτείται Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου, πτυχιούχου μηχανικού)Μεταβίβαση σκάφους με δωρεά ή γονική παροχή
 15. Αίτηση από τον νέο ιδιοκτήτη εις διπλούν
 16. Συμβολαιογραφικό έγγραφο σύσταση δωρεάς ή γονικής παροχής από αρμόδια ΔΟΥ και σε περίπτωση κατά την οποία δεν συντάχτηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο αντί αυτού υποβάλλεται το οικείο ιδιωτικό έγγραφο το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ και να συνοδεύεται με πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής του σκάφους και μηχανής εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η παράδοση – παραλαβή αναφέρεται ρητά στο έγγραφο αυτό.
 17. Εφόσον το σκάφος είναι μηχανοκίνητο ή κωπήλατο πάνω από 5 μέτρα χρειάζεται βεβαίωση ΔΟΥ οτι το σκάφος έχει δηλωθεί στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ν.3223/55 και Ν.2238/94) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 18. Τρεις φωτογραφίες του νέου ιδιοκτήτη
 19. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον πωλητή.
 20. Υπεύθυνη δήλωση από τον νέο ιδιοκτήτη για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναφέρονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός καθως αναγράφεται και η ΔΟΥ που ανήκει.
 21. Εφόσον αλλάζει η ιδιοκτησία κατά 100% αντικαθιστούμε την άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους με σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών ΕΥΡΩ και εάν το σκάφος δεν ήταν εφοδιασμένο με άδεια εκτέλεσης πλόων, απαιτείται Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου, πτυχιούχου μηχανικού).

 9) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  Για την αντικατάσταση μηχανής σε λεμβολογημένο σκάφος απαιτούνται:

 1. Αίτηση εις διπλούν με την οποία ζητά αντίστοιχα την εγκατάσταση της νέας και διαγραφή της παλαιάς (η μια υποβάλλεται στην ΔΟΥ του ενδιαφερόμενου)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι  το σκάφος, δεν είναι καταχωρημένο σε ΒΕΜΣ άλλης Λιμενικής Αρχής και ότι ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός.
 3. Παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία λιανικής πώλησης, αποδείξεις λιανικής, αποδείξεις ταμιακής μηχανής) για την νέα μηχανή.
 4. Επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή ή βεβαίωση αυτού, ή αντίγραφο, ή απόσπασμα καταλόγου την γνησιότητα του οποίου βεβαιώνει ο κατασκευαστής. Την γνησιότητα του αντιγράφου της βεβαίωσης ή του αποσπάσματος ή του καταλόγου βεβαιώνει και ο πωλητής (εάν η μηχανή είναι καινούργια).
 5. Βεβαίωση από Ελληνικό Νηογνώμονα ή εργαστήριο ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος (αν η μηχανή είναι μεταχειρισμένη).
 6. Αν η μηχανή προϋπήρχε σε άλλο σκάφος λεμβολογημένο, χρειάζεται μόνο το τιμολόγιο ή και ιδιωτικό συμφωνητικό που θα πάρει από τον φάκελο του σκάφους θεωρημένα από την Λιμενική αρχή εγγραφής.
 7. Διαγράφεται από τα λεμβολόγια η παλαιά μηχανή και επιστρέφεται το τιμολόγιο της στον ενδιαφερόμενο εφόσον το επιθυμεί. 

10) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Εφόσον ιδιοκτήτης επιθυμεί την διαγραφή της μηχανής από τα Λεμβολόγια ή ΒΕΜΣ χρειάζεται

 1. Αίτηση εις διπλούν με την οποία ζητά την διαγραφή της μηχανής (η μία υποβάλλεται στην ΔΟΥ του ιδιοκτήτη)
 2. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του ενδιαφερομένου ότι την έχει δηλώσει στην φορολογική του δήλωση.
 3. Διαγράφεται από τα λεμβολόγια η παλαιά μηχανή και επιστρέφεται το τιμολόγιο της στον ενδιαφερόμενο εφόσον το επιθυμεί.

 11) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟ ή ΒΕΜΣ Εφόσον ιδιοκτήτης επιθυμεί την διαγραφή του σκάφους από τα Λεμβολογια ή ΒΕΜΣ λόγω ολικής καταστροφής του από πυρκαγιά, ή άλλη αιτία ή μετά από βύθιση του, χρειάζεται:

 1. Αίτηση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ενώ σε περίπτωση συνιδιοκτησίας υποβάλλονται αιτήσεις όλων των ιδιοκτητών.
 2. Ένορκες βεβαιώσεις δυο (2) μαρτύρων σε Ειρηνοδικείο ή συμβολαιογράφο περί της καταστροφής του σκάφους, του χρόνου, του τόπου καθώς και των αιτιών της καταστροφής. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν μάρτυρες, εξ αιτίας των συνθηκών κάτω από τις οποίες καταστράφηκε το σκάφος, μπορεί να γίνει αποδεκτή ένορκη βεβαίωση μόνο του ίδιου του ιδιοκτήτη ή όλων των ιδιοκτητών εάν υπάρχει συνιδιοκτησία.
 3. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του ενδιαφερομένου ότι το έχει δηλώσει στην φορολογική του δήλωση.
 4. Εφόσον το σκάφος φέρει VHF προσκομίζεται η άδεια και το πιστοποιητικό της εκκαθαρίστριας εταιρίας.
 5. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον πωλητή.

  Διαγραφή σκάφους λόγω απωλείας Εφόσον ιδιοκτήτης επιθυμεί την διαγραφή σκάφους λόγω απώλειας και έλλειψης ειδήσεων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους χρειάζεται:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη περί της απώλειας καθώς και του χρόνου, του τόπου και των συνθηκών απώλειας (αποκοπή από το αγκυροβόλιο λόγω καιρικών συνθηκών, κλοπή κλπ)Η Λιμενική Αρχή καταχωρεί, στη στήλη παρατηρήσεων του οικείου βιβλίου την σχετική εγγραφή και μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από της εγγραφής μπορεί να ζητηθεί η διαγραφή του από τον ιδιοκτήτη προσκομίζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά.
 1. Αίτηση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ενώ σε περίπτωση συνιδιοκτησίας υποβάλλονται αιτήσεις όλων των ιδιοκτητών.
 2. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του ενδιαφερομένου ότι το έχει δηλώσει στην φορολογική του δήλωση.
 3. Εφόσον το σκάφος φέρει VHF προσκομίζεται η άδεια και το πιστοποιητικό της εκκαθαρίστριας εταιρίας.
 4. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη.Με την διαγραφή επιστρέφονται στην Λιμενική Αρχή που τηρεί το ΒΕΜΣ ή το Λεμβολόγιο οι άδειες εκτέλεσης πλόων και αλιείας εφόσον υπάρχουν, σε περίπτωση απώλειας τους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη περί της απώλειας τους. Δίδεται από την Λιμενική Αρχή, στον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικό διαγραφής το οποίο κοινοποιεί και στην ΔΟΥ του ενδιαφερομένου (τιμή 14,67 ΕΥΡΩ).