ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΟΜΠΟΙ

Διπλός Κρικόδεσμος


—————————————————————————————————-

Ψαλιδιά
Είναι απλός σίγουρος και εύκολος κόμπος με πολλές εφαρμογές, όπως το δέσιμο του σχοινιού του σκάφους σε πάσαλο

—————————————————————————————————-

—————————————————————————————————-

Ματισιά με δυο σταυρόκομπους

—————————————————————————————————-

Καντιλίτσα
Ο κατ εξοχή ναυτικός κόμπος, πρόκειται για γερή θηλιά που δεν σφίγγετε δεν ξεσέρνει, και λύνεται εύκολα εάν το θελήσουμε

—————————————————————————————————-

Γαϊδουρόκομπος
Είναι πρόχειρος κόμπος με τον οποίο ενώνουμε δυο σχοινιά με το ίδιο πάχος . Δεν χρειάζεται πολύ σφίξιμο και λύνεται εύκολα.

—————————————————————————————————-

Βόλτες Οχτάρι
Είναι απλός τρόπος δεσίματος των σχοινιών στις Δέστρες

—————————————————————————————————-

—————————————————————————————————-

Καντιλίτσα χωρίς άκρες

—————————————————————————————————-

Γάσα
Μόνιμη θηλιά στην άκρη σχοινιού

—————————————————————————————————-

—————————————————————————————————-

Μπότσος
Με τον Μπότσο στερεώνουμε καλά καδένα ή σχοινί με άλλο λεπτότερο

—————————————————————————————————-

Κοντοματισιά

—————————————————————————————————-

Μαργαρίτα
Χρησιμοποιείται για να κοντύνουμε προσωρινά ένα σχοινί πχ λόγω φθοράς, το οποίο δεν επιθυμούμε να κόψουμε.

—————————————————————————————————-

Βόλτα με διπλή Μετζαβόλτα

—————————————————————————————————-

Σταυρόκομπος
Είναι καθαρά ναυτικός κόμπος .Η τάση που εφαρμόζεται στις δυο άκρες πρέπει να είναι ομοιόμορφος γιατί διαφορετικά γλιστράει

—————————————————————————————————-

Απλό και Διπλό δέσιμο Σκότας

—————————————————————————————————-

Απλός κόμπος Γραβάτας